Материали 21-30 от 66

Непосредствено впръскване на бензин 2 стр.

Непосредствено впръскване на бензин

Понастоящем не съществуват никакви стандартни конструкции за процеса на непосредствено впръскване. В един случаи горивото се впръсква директно в цилиндъра, в други във всмукателната тръба непосредствено пред всмукателния клапан....
dannyboy
4 0
Проектиране на хибриден автомобил 38 стр.

Проектиране на хибриден автомобил

При стартиране на автомобила поради ниската ефективност на ДВГ при ниски скорости задвижването се осъществява от електродвигател по този начин се намаляват вредните емисии от CO2
aronn
20 0
Методи и средства за диагностика на запалителна система на автомобилите 6 стр.

Методи и средства за диагностика на запалителна система на автомобилите

Принципът на работа на запалителната уредба е сравнително прост, но тя се състои от твърде много елементи, всеки от които може да бъде източник на най-различни неизправности...
ndoe
15 6
Предавателна кутия 22 стр.

Предавателна кутия

Преодолее възникналите пътни съпротивления; да осигури минимална устойчива скорост на движение на автомобила; да разедини двигателя от трансмисията за неограничено време; задвижване на допълнително устройство към автомобила...
aronn
26 6