Материали 1-10 от 10

Кръгов процес 110 стр. очаква одобрение

Кръгов процес

Кръгов процес, или цикъл, наричаме термодинамичен процес, при който началното и крайното състояние на системата съвпадат. Ако процесът е равновесен, ние можем да го изобразим като затворена крива в равнината на променливите налягане и обем...
messi
0 0 0