Материали 1-10 от 314

Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея 15 стр.

Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея

С регламентираните в ДЕО (Договор за създаване на Европейската Общност) права за свободно движение на хора, стоки и капитали в рамките на Общността се слага и началото на едно ново сътрудничество в социалната сфера.
messi
0 0
Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика и заетостта 141 стр.

Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика и заетостта

ЕС поставя основите на интегрирана социална политика още със сключването на Договора за ЕИО през 1957г., в който са очертани основните цели на Европейската Общност с оглед на осигуряването на икономически и социален прогрес и постигането на високо равнище
messi
0 0
Приобщаване на България към Общата търговска политика на ЕС 22 стр.

Приобщаване на България към Общата търговска политика на ЕС

В преговорите по Глава 26 “Външни отношения” между България и ЕС се засягат въпросите на общата търговска политика и също така и някои нетърговски аспекти.
messi
0 0
България първи стъпки в Европейския съюз Перспективи на членството магистърска теза 101 стр.

България – първи стъпки в Европейския съюз. Перспективи на членството (магистърска теза)

Икономическото развитие на България преминава през два основни периода на промени и на преход от планова към пазарна икономика.
messi
0 0
Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EOES 85 стр.

Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EO/ES

Интеграционните процеси, под чиито импулси Старият континент се доближава до мечтите на най-ярките си умове, а именно стабилност, просперитет и единство на народите, са заложени още в Учредителните договори, намерили израз първоначално в преамбюла на дого
messi
0 0
Пътна карта за присъединяване на България към ЕС 88 стр.

Пътна карта за присъединяване на България към ЕС

Разделянето на Европа на стратегически зони на влияние за един дълъг период от време създава в края на 80-те години прецедентна обстановка на кардинални политически и структурни промени, характерни по – скоро за един отдавна отминал етап от историята – т.
messi
0 0
Европейска политика в областта на транспорта 82 стр.

Европейска политика в областта на транспорта

Транспортът е ключов фактор за постигането на конкурентноспособност в съвременните условия. Транспортният сектор е близо 10% от БВП на Европейския съюз или близо 1000 млрд. евро. Съществено е и неговото социално значение – в транспортният сектор са заети
messi
0 0
Цената трудностите проблемите и перспективите на България вследствие присъединяването й към ЕС 9 стр.

Цената, трудностите, проблемите и перспективите на България вследствие присъединяването й към ЕС

Членството в ЕС на практика представлява сблъсък на интереси, и най-вече на добре премерени сметки. Влизането в Евросъюза за всяка държава, и особено за страна като България означава приспособяване към определени икономически и политически критерии, налож
messi
0 0
Анализ на развитие на данъчната политика в България 87 стр.

Анализ на развитие на данъчната политика в България

Политиката на икономическо и социално сближаване заема важно място в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Провеждането на тази политика осигурява значителни ресурси от страна на общността, но същевременно поставя специфични изисквания към стран
messi
0 0
Европейски съюз същност история отношения интеграционни процеси 72 стр. очаква одобрение

Европейски съюз – същност, история, отношения, интеграционни процеси

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт.
messi
0 0