Материали 1-10 от 10

РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 3 стр. очаква одобрение

РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На срещата в Копенхаген през декември 2002 г. Европейският съвет прави една от най-значимите стъпки в историята на европейската интеграция. Като кани още 10 държави да се присъединят към него на 1 май 2004 г., той не просто разширява своята територия и св
messi
0 0 0
Пътуване живот и работа в Европейския съюз 3 стр. очаква одобрение

Пътуване, живот и работа в Европейския съюз

Първото право на европейския граждани е да пътува , работи и живее навсякъде където пожелае в рамките на Съюза. Това право е заложено в договора от Маастрихт в главата засягаща гражданството на Съюза.
messi
0 0 0
МИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ХХI ВЕК 3 стр. очаква одобрение

МИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ ХХI ВЕК

Преди да се превърне в реална политическа цел, идеята за обединение на Европа е само мечта в съзнанието на философи и мислители. Виктор Юго, например, си представя мирни „Съединени европейски щати”, вдъхновени от хуманистични идеали.
messi
0 0 0
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 5 стр. очаква одобрение

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Основната цел на политиката на солидарност е да подкрепя завършването на единния пазар и да коригира дисбалансите чрез структурни мерки в помощ на изоставащите райони или на срещащите трудности промишлени отрасли. С
messi
0 0 0
ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ И ПРОЦЕДУРИ 40 стр. очаква одобрение

ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ И ПРОЦЕДУРИ

Общността има за своя задача, чрез създаване на един общ пазар и на един икономически валутен съюз и посредством осъществяването на обща политика или дейности, съгласно членове 3 и 4, да насърчи в рамките на Общността хармоничното, балансирано и устойчиво
messi
0 0 0
КЪМ ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 65 стр. очаква одобрение

КЪМ ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ЕКР ще се разработва и внедрява на доброволен принцип, без да налага някакви юридически задължения и ангажименти. Тя е предвидена като мета – рамка, увеличаваща прозрачността и насърчаваща взаимното доверие.
messi
0 0 0
НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 18 стр. очаква одобрение

НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УМЕНИЯ – описват се като познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включващи сръчност и използване на методи, материали, уреди и инструменти)
messi
0 0 0