Материали 1-10 от 289

 Биография на Жан Моне 13 стр.

Биография на Жан Моне

Съдържание I. Въведение --- 3 стр. II. Периода през Първата световна война --- 4-5 стр. III. Периода през Втората световна война --- 5-7 стр. IV. Плана „Марша”--- 7-8 стр. V. Зараждането на идеята и реализирането на „Плана Шуман”--
radost_94ss
0 0
Провалът на либералната демокрация и междуправителствения подход в Европейския съюз 6 стр.

Провалът на либералната демокрация и междуправителствения подход в Европейския съюз

Kъм края на 2016г. правим равносметка за изминалата година. на фона на събитията, потресли цял свят и главно Eвропа, правим изводи и стигаме до заключения, водещи до множество въпроси. Kакво и защо се случи и до какво ни доведе...
nerven
0 0
Наднационалната кауза и националният интерес позитиви и негативи от членството на България в ЕС 3 стр.

Наднационалната кауза и националният интерес – позитиви и негативи от членството на България в ЕС

През 2007 година България се присъединява към Европейския съюз. Като част от Европейския съюз, страната ни се обвързва с нови преференции, но и също така и много нови задължения...
ivan40
0 0