Материали 1-10 от 280

Банков контрол и банков надзор 18 стр.

Банков контрол и банков надзор

Търговските банки са основно звено на банковата система, с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания
messi
0 0
Как банките печелят пари 17 стр.

Как банките печелят пари?

Мястото и ролята на търговските банки в икономическия живот на страната, а така също и същността на посредническите банкови операции, се предопределят от функциите на банките във финансовата система на страната, а така също и в световен мащаб.
messi
0 0
Банково производство и продуктова политика на търговските банки 18 стр.

Банково производство и продуктова политика на търговските банки

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот.
messi
0 0
Банковите продукти и услуги 18 стр.

Банковите продукти и услуги

Същността на банковите продукти и услуги в парктически аспект се заключава от самата характеристика на банковото производство и от възможността и степента на развитие на банковата услуга спрямо конкретната банка.
messi
0 0
Значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи 61 стр.

Значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи

Последните няколко преходни години от икономическото развитие на българската държава потвърждават важността на състоянието на финансовата система и връзката му с икономическите спадове и растеж.
messi
0 0
Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки 105 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Законът за кредитните институции определя банката като “акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск” .
messi
0 0
Електронни пари 15 стр.

Електронни пари

Електронните пари (е-пари/е-money/) представляват предварително записано по сигурен електронен начин значение (Електронно значение/Electronic Value/), отговарящо на парично значение, в карта с интегрална схема (наричана още чип, смарт карта) или в паметта
messi
0 0