Материали 1-10 от 256

Tърговски кредити 15 стр.

Tърговски кредити

Част от финансовата политиката на всяко предприятие е изборът на финансиране на краткотрайните активи. Краткосрочните потребности на предприятията от капитал се извършва най-често посредством краткосрочни източници...
aronn
0 0
Акредитив същност страни Видове акредитиви Договор за откриване на акредитив Плащане Възражения на банката 11 стр.

Акредитив – същност, страни. Видове акредитиви. Договор за откриване на акредитив. Плащане. Възражения на банката

Парите и плащането в брой възникват в дълбока древност и са функция от необходимостта от установяване на единно платежно средство и мярка на стойност при размяната на благата. За пари и плащане обаче може да се говори едва след образуването на първите...
rusev02
0 0
Акредитив същност страни Видове акредитиви Договор за откриване на акредитив Плащане Възражения на банката 11 стр.

Акредитив – същност, страни. Видове акредитиви. Договор за откриване на акредитив. Плащане. Възражения на банката

Парите и плащането в брой възникват в дълбока древност и са функция от необходимостта от установяване на единно платежно средство и мярка на стойност при размяната на благата. За пари и плащане обаче може да се говори едва след образуването на първите...
lubega
0 0
Алгоритъм на кредитния процес по примера на търговска банка 18 стр.

Алгоритъм на кредитния процес (по примера на търговска банка)

В последните години се наблюдава бързо развитие на пазарния сегмент на банковите кредити. Това е тясно свързано с промяната на финансовото поведение на домакинствата и бизнеса в България...
ndoe
13 0
Анализ и оценка на депозитни и кредитни продукти 43 стр.

Анализ и оценка на депозитни и кредитни продукти

Този е анализ има за цел да установи с какви кредитни и депозитни продукти разполага дадена банка в случая банка ДСК - депозитни продукти и Корпоративна търговска банка - кредитни продукти всички те са описани и е изразено лично мнение на края на анализа
ndoe
80 5
Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на банка 75 стр.

Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на банка

Целта пряко приозтича от актуалността на темата една търговска банка да бъде по-конкурентноспособна на банковия пазар, както и да изгражда ефективна маркетингова политика с оглед най-пълно и точно синхронизиране с основните иновационни тенденции...
lubega
0 0
АНАЛИЗ НА АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСК АБАНКА 18 стр.

АНАЛИЗ НА АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСК АБАНКА

Дейността на търговските банки е свързана с платежно, кредитно и др. посредничество между ик.агенти. Дейността им се отчита чрез техните баланси. Операциите на търговските банки са три основни групи......
messi
0 0