Материали 1-10 от 256

Учебник по Банково дело 137 стр.

Учебник по Банково дело

Финансово посредничество. Търговска банка. Собствен капитал. Риск от неплатежоспособност. Пасиви на банката. Управление на активите и пасивите. Кредитни операции. Видове банкови кредити. Банково посредничество по плащанията. Форми на плащане. Междубанкови
Simonsita
138 16
Предимства и недостатъци на разплащането с дебитни и кредитни карти 3 стр.

Предимства и недостатъци на разплащането с дебитни и кредитни карти

Дебитните и кредитните карти предоставят на собствениците си чудесният шанс да разполагат с паричните си средства по всяко време на денонощието и на всяко място в света или както се казва 24 часа в денонощието седем дни в седмицата...
admin
163 12
Пищови по банково дело 4 стр.

Пищови по банково дело

Банките като специфични фирми произвеждат продукция, която съществено се различава от продукцията в материалното производство. Те произвеждат не просто стоки, а стоки от особен род във вид на пари и платежни средства....
mOn
67 6
Предимства и недостатъци на дебитните и кредитни карти 10 стр.

Предимства и недостатъци на дебитните и кредитни карти

Банковите карти навлизат все повече в ежедневието на българина. Те са съвременна форма на парите в днешния динамичен и отворен към технологиите свят и се превръщат в масов и ефективен метод на разплащане...
ivan40
12 6
Банкова система на Франция 8 стр.

Банкова система на Франция

През 1848 г. банката на Франция получава изключителното право да емитира пари и става единен емисионен център. Банк дьо Франс не само изпълнява функциите на централна банка на страната, но и непосредствено обслужва клиенти чрез широка клонова мрежа...
ndoe
2 6