Материали 1-10 от 3

Банков мениджмънт 5 стр.

Банков мениджмънт

Всяка банка в своята политика и работа се сблъсква с рискове от най-различно естество, някой от тях тя може да овладява и са контролируеми в дейността й, с други тя трябва да се съобразява...
aronn
0 0