Материали 1-10 от 10

Кодиране в комуникационните системи видове предназначение влияние върху параметрите на системата и качеството на услугите за абоната 10 стр.

Кодиране в комуникационните системи – видове, предназначение, влияние върху параметрите на системата и качеството на услугите за абоната

Основен елемент в съвременния бизнес е оптимизирането на информационните и комуникационни дейности в компанията и комуникацията с околната среда. С развитието на интернет и бизнес приложенията като електронната търговия, уеб маркетинга и други подобни, ко
messi
0 0 0
Научно есе на тема Ипотечна шумотевица 15 стр.

Научно есе на тема “Ипотечна шумотевица”

Според анализа на „Кредит център” „хората от средния сегмент, чиято липса се усещаше най-силно, вече са по-големи оптимисти”. Дългото очакване за ясни сигнали, че дъното при цените на имотите е достигнато, вече се превръща в съмнение дали не е изпуснато и
messi
0 0 0
Средствата за масова комуникация 3 стр.

Средствата за масова комуникация

В модерното информационно общество масовите комуникации започват да играят все по-важна роля в живота на хората. Те оказват влияние върху всички нас, включително върху ценностната система и нравственото възпитание на младото поколение.
Angelova7
0 0 0
Бай-Ганьо есе 4 стр.

Бай-Ганьо есе

Литературният образ на Бай Ганьо вълнува читатели и критика вече няколко поколения. Той отдавна е излязъл от рамките на художествената творба и живее самостоятелен живот, превърнал се е в нарицателно име. Голямата популярност на героя събужда все повече р
MegiD
0 1 0