Материали 1-10 от 10

Обичам одния край 3 стр.

Обичам одния край

Роден съм, раста и живея край р. Камчия. Тази река, като че ли задържа всички, които са се родили тук и я познават отблизо. Понякога е буйна и сърдита, друг път кротка и привлекателна....
messi
0 0
Регионалните различия - стимул за развитие или генератор на проблеми 3 стр.

Регионалните различия - стимул за развитие или генератор на проблеми

Средствата в страната ни не бива да бъдат фокусирани само в столицата, където е съсредточена по-голямата част от населението, ето защо се случват политики и на регионално ниво...
ndoe
0 3
Нарастващата смъртност в България 2 стр.

Нарастващата смъртност в България

Съвременната демографска ситуация в момента е много динамична и се изменя отрицателно в България! Нарастващата смъртност в страната се дължи на тежките икономически условия. Демографската криза е типична за страните в преход и развитите страни...
legolas
11 0