Материали 1-10 от 8

Понятието quotдържавен суверенитетquot и процесите на глобализация 4 стр.

Понятието "държавен суверенитет" и процесите на глобализация

Възникването и изменението в разбирането за понятието "държавен суверенитет" е резултат от многостранни взаимовръзки в международен аспект. Терминът започва да придобива все по-голямо значение с подписването на Вестфалския мирен договор
ivan40
0 0
Нарушават ли се според вас човешките права на пушачите след 1 януари 2005 г 4 стр.

Нарушават ли се според вас човешките права на пушачите след 1 януари 2005 г.?

Огромното разпространение на тютюнопушенето в световен мащаб дава основание за него да се говори като за "епидемията на ХХ век". Неговата доказана вредност за човешкото здраве накара редица страни да въведат силни рестрикции или дори пълната му
ndoe
3 0
Кръстопътят на избора 2 стр.

Кръстопътят на избора

Всеки човек се е изправял пред кръстопътя на избора.Това е явление заложено в човешката природа. Съзнателно или не, ние избираме човешката си участ, начина си на живот, това, което искаме да бъдем....
legolas
4 1
Кой според мен е най-важният конституционен принцип 3 стр.

Кой според мен е най-важният конституционен принцип?

Всяка конституция е базирана на няколко ръководни начала или така наречените конституционни принципи. В българската Конституция за основни идеи се считат: народен суверенитет, правова държава, равноправие на гражданите, политически плурализъм...
admin
5 0