Материали 1-10 от 1362

Какво представляват авторските и сродните права и върху какво предоставят закрила еднакви ли са те по целия свят 14 стр. очаква одобрение

Какво представляват авторските и сродните права и върху какво предоставят закрила, еднакви ли са те по целия свят?

В наши дни авторското право е почти едно и също навсякъде по света благодарение на значителен брой международни споразумения, които осигуриха определено ниво на хармонизацияв почти всички държави по света.
messi
0 0
Системата и структурата на публичното право 16 стр. очаква одобрение

Системата и структурата на публичното право

В съвременната правна теория въпросите, свързани със системата и структурата на правото имат фундаментално значение. Те обаче са се поставяли по съвсем различен начин в римското право.
messi
0 0
 Системният подход към правото 11 стр.

„Системният подход към правото“

Въпросът за правната същност изисква разработването на подходи към правото, които да го изяснят и да дадат определения за правните понятия. В българската теория на правото тези подходи са слабо разработени, но имат ключово значение.
messi
0 0
ДОГОВОРНО ПРАВО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ 21 стр.

„ДОГОВОРНО ПРАВО В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ”

ИБДП /Историята на българската държава и право/ изучава историческото развитие на българското право, държавните институти и институции както и цялостното устройство, структура и развитие на българската държава.
messi
0 0
Търговска несъстоятелност 10 стр. очаква одобрение

Търговска несъстоятелност

Търговската несъстоятелност (ТН) е един от най-сложните и практически значими институти на търговското право. В държавите от френския правен кръг тя е известна като „фалит”, в англо – американското право – като „банкрут”, а по германското търговско право
messi
0 0