Материали 1-10 от 1412

Юридически лица 19 стр.

Юридически лица

Понятието за юридическо лице се появява стотици години след фактическото възникване на самото явление “юридическо лице”. В Древен Рим юридическите лица са широко разпространени както в публичната, така и в частната сфера, макар да ги наричат с различни н
messi
0 0
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЧЛ 15 И ЧЛ 60 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 6 стр.

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЧЛ. 15 И ЧЛ. 60 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ТЗ допуска възможността предприятието на търговеца да бъде прехвърляно, определяйки широко прехвърлителния способ - "сделка". Това означава, че предприятието може да бъде предмет на всички познати в гражданското и търговското право видове сделки - продажб
messi
0 0
Пищови по основи на правото 15 стр.

Пищови по основи на правото

Правната норма представлява общо правило за поведение, прието от компетентен държавен орган, отправено към неограничен брой адресати и гарантирано с принудителната сила на държавата. Правната норма, в своята структура включва 3 елемента
messi
0 0
Електронното правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 12 стр.

Електронното правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Процесът на усъвършенстване и модернизиране на държавната администрация в България, започна активно да се развива преди няколко години и е изключително важен за повишаване на качеството на предлаганите услуги към физическите и юридеческите лица.
messi
0 0