Материали 1-10 от 4

Възможно ли е създаването на теорията на всичко и ако да какво ще стане с науката след това 6 стр.

Възможно ли е създаването на теорията на всичко и ако да какво ще стане с науката след това?

Пръв поглед на поставения проблем. Създаването на теория или на някаква теоретична теза се основава на провеждащо се периодично събитие във действителността и чрез тази теория може да се обясни практически неговото действие, причините за неговото...
rusev02
0 0