Материали 1-10 от 21

Етично-ценностни аспекти в съвременните управленски подходи 3 стр.

Етично-ценностни аспекти в съвременните управленски подходи

В началото на XXI век в света на бизнеса се налага цялостна промяна на традиционните управленски подходи. Нововъведенията, персоналните компютри, телекомуникационните мрежи, интернет и т. н., обединяват хората и успешните организации в една голяма...
messi
0 0
Емоционалният и рационалният подход при вземането на управленски решения 2 стр.

Емоционалният и рационалният подход при вземането на управленски решения

При вземане дадено управленскорещение, трябва да се имат предвид 2 основни подхода, а именно рационалният и емоционалният, кой от двата, в каква ситуация е по- подходящ и същността на всеки един от двата подхода.
mOn
6 0
Умение да управляваш себе си и подготовка за успешна мениджърска кариера 4 стр.

Умение да управляваш себе си и подготовка за успешна мениджърска кариера

Първо трябва да си отговорим на няколко въпроса за себе си, за качествата, които притежаваме като мисловни и личностни качества, комуникативни и организаторски способности...
cblock
6 0