Материали 1-10 от 1

Предмет и задачи на ергономията на медицинския труд 8 стр.

Предмет и задачи на ергономията на медицинския труд

В процеса на формирането на организацията на трудовия процес в здравеопазването се появява и тясно свързаната с организацията на труда ергономия на медицинския труд...
nerven
68 7