Материали 1-10 от 2

Симеон през погледа на съвременника негов и наш 3 стр.

Симеон през погледа на съвременника – негов и наш

Цар Симеон е наричан от своите съвременници "полугърк" и "Птоломей" заради своя интелект. Управлението на цар Симеон е подчинено на стремежа да превърне България в новата империя, която да измести Византия. Тази концепц
aronn
0 0