Материали 1-10 от 7

Конфликти и проблеми на съвременното семейство 5 стр.

Конфликти и проблеми на съвременното семейство

Поради въздействието на редица фактори е нужно да се уточни дали разглеждаме универсалното човешко семейство или по-скоро политически обоснована част от него. В следующето есе ще се стремим да дисекцираме нашето, българското средностатистическо...
gecata_maina
0 1
Консултиране за превенция и справяне с агресивно поведение Моето виждане за редуциране на агресивните прояви при децата 2 стр.

Консултиране за превенция и справяне с агресивно поведение. Моето виждане за редуциране на агресивните прояви при децата

Човек е "социално животно", казва Елиът Арънсън, а социалният живот е взаимодействие между отделни субекти. Вярвам, че човек не се ражда такъв, а става такъв в процеса на социализацията...
nerven
0 0
Есе върху филма Проглеждане 3 стр.

Есе върху филма "Проглеждане"

Едно от най-важните сетива на човека винаги е било и ще бъде зрението. Благодарение на него ние виждаме формата на предметите, красотите на природата, лицата на любимите ни хора или на тези, които въоще не познаваме, то ни дава представа за всичко...
cblock
1 0