Материали 1-10 от 4

Успешният преговарящ 4 стр.

Успешният преговарящ

Какво е това преговарящ? За успешни преговори и постигане на дадената цел се нуждаем от един добре подготвен човек, който да си е набелязал цели и да е решен на всичко за да ги постигне, като въпреки това се съобразява с интересите....
rusev02
0 1
Основни правила за убеждение и манипулация 7 стр.

Основни правила за убеждение и манипулация

В ежедневието ни самовъзпитанието е необходим процес,средство за оцеляване.Напрегнатият ни живот налага саморазвитие на индивида,стремеж към усъвършенстване,борба с проблемите,реализация в различните сфери...
legolas
34 0