Материали 1-10 от 8

Християнството като нравственост 1 стр.

Християнството като нравственост

Християнството е най-разпространената религия в света. Повече от една трета от човечеството днес изповядва тази религия в различните нейни нравствени форми на изява (православие, католицизъм, протестанство и др.)...
dannyboy
0 0
Вяра и болест 2 стр.

Вяра и болест

Болестите съществуват още от дълбока древност, когато са били смятани за наказание. В Древна Гърция обаче се наблюдава и друго мнение - болестта е и случайност, и необходимост. В наши дни болестите се възприемат от една страна като несъвършенство...
legolas
28 2
Не само с хляб ще живее човек но с всяко слово което излиза от Божиите уста 3 стр.

Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста

Библията като писано отражение на Божието слово, заедно с другите свещенни книги /Коран, писанията за Буда / е духовната основа на човечеството, защото в нея са заложени фундаментални принципи.
ndoe
266 1