Материали 1-10 от 8

Развити теми по quotОснови на Банковото делоquot 21 стр.

Развити теми по "Основи на Банковото дело"

Банковата теория няма самостоятелен произход, а произтича от икономиката на предприятието. Икономиката на предприятието се създава като научна дисциплина към средата на 19 век (1850 -1870)...
ivan40
0 0
Развити теми по quotБанково Счетоводствоquot за гимназии 47 стр.

Развити теми по "Банково Счетоводство" за гимназии

От гледна точка на банковите клиенти, банката е съвкупност от всички възможни видове банкови дейности, операции и услуги. Тя е предприятие, което привлича депозити, предоставя заеми, обслужва паричния и капиталовия оборот и предлага и други финансови...
cblock
0 0
Развити теми по Банки и банково дело 23 стр.

Развити теми по Банки и банково дело

Актуални проблеми на банковото дело в етапа на трансформации на пазарни икономически системи. Транс-промяна на формата на системата. Икономическата система е такъв начин на организация на обществото,в който всеки пазарен субект трябва да си отговори на...
gecata_maina
0 0
Анализ и оценка на депозитни и кредитни продукти 43 стр.

Анализ и оценка на депозитни и кредитни продукти

Този е анализ има за цел да установи с какви кредитни и депозитни продукти разполага дадена банка в случая банка ДСК - депозитни продукти и Корпоративна търговска банка - кредитни продукти всички те са описани и е изразено лично мнение на края на анализа
ndoe
80 5