Материали 1-10 от 1716

В търсене на правилата на качестеното изучаване 10 стр. очаква одобрение

В търсене на правилата на качестеното изучаване

Коментарът, който следва от отчета на Националната Научна Фондация, отдел по социология, върху методите за качествено проучване, разглежда една специфична ситуация в САЩ.
messi
0 0
БАНКОВО ПРАВО 10 стр. очаква одобрение

БАНКОВО ПРАВО

Банковото право е система от правни норми, които регулират отношенията, възникващи в процеса на осъществяване на банковата дейност. Това кратко определение на банковото право предполага изясняване на понятието банкова дейност.
messi
0 0
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 30 стр. очаква одобрение

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Финансите са най-универсалното творение на хората тогава, когато става дума за разпределение, съхранение и увеличаване на измерения в пари национален продукт. Притежаването на пари и богатство означава, че преди това някой е използвал добре финансите.
messi
0 0
Европейски традиции в хотелиерството и ресторантьорството 23 стр.

Европейски традиции в хотелиерството и ресторантьорството

Традицията представлява онези ценности, умения и практики, които отразяват същностните характеристики на всякообщество и които то съхранява във времето, предавайки ги от поколение на поколение.
messi
0 0
Вероятност Свойства на вероятностите 7 стр.

Вероятност. Свойства на вероятностите.

На вероятностни представи се крепи и еволюционната теория на развитието на човека, развитието на теорията на наследствеността и генетиката. Широко се прилагат вероятностни и статистически методи и във финансите, теорията на управлението, инвестициите, тех
messi
0 0
Разсейване асиметрия и ексцес 9 стр.

Разсейване, асиметрия и ексцес

Средната величина като обобщаваща характеристика на статистическата съвкупност удовлетворява определена потребност при статистическия анализ- да се даде числен израз на общото, типичното за нея като цяло.
messi
0 0