Материали 1-10 от 10

Усъвършенстване на производственият мениджмънт посредством анализ на пазарно - производствената ситуация 34 стр. очаква одобрение

Усъвършенстване на производственият мениджмънт посредством анализ на пазарно - производствената ситуация

Съществуващата технология за производство на ДХУ също може да се гледа като остаряла, като това пролича и от някои от забележките, свързани с конструкцията на изделието.
messi
0 0 0
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 7 стр. очаква одобрение

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Процесът по управление на риска е част от общия процес по управлението на Агенция за приватизация. Ежегодно се определят целите, дейностите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати.
messi
0 0 0