Материали 1-10 от 2

Природно ресурсен потенциал на ЕС 7 стр.

Природно ресурсен потенциал на ЕС

Характерен е процес на преход от централизирана към пазарна икономика. Въвеждат се пазарни механизми. Увеличава се делът на частната собственост чрез приватизация, реституция и разкриване на нови фирми...
dannyboy
3 0