Материали 1-10 от 80

Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС 18 стр. очаква одобрение

Конкурентоспособност на малкия и среден бизнес в България и очаквани перспективи от членството в ЕС

Успешното приключване на присъединителните преговори с ЕС налага необходимостта българските фирми бързо да се адаптират към условията на европейския пазар и неговите изисквания, което се изразява в подобряване на качеството и конкурентноспособността на пр
messi
0 0
Политики на Европейския съюз Обща политика в областта на външните отношения и сигурността 21 стр.

Политики на Европейския съюз. Обща политика в областта на външните отношения и сигурността

Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на Европейския съюз представлява система за сътрудничество между страните-членки по въпросите на международната политика.
messi
0 0
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРОГРАМА ИСПА- ИНСТРУМЕНТ НА СТРУКТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 104 стр.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ПРОГРАМА ИСПА- “ИНСТРУМЕНТ НА СТРУКТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ”

Основната цел на програмите на ЕС (предприсъединителни фондове) е да осигурят финансова подкрепа за подготовката на България за членство в Европейския съюз въз основа на приоритетите, определени в „Партньорство за присъединяване”, одобрено от Съвета на ЕС
messi
0 0
Българският износ в условията на присъединяване към ЕС възможности перспективи и проблеми 72 стр.

Българският износ в условията на присъединяване към ЕС – възможности, перспективи и проблеми

Съвременното световно стопанство и международната икономическа система като цяло се развиват под силното влияние на интеграционните процеси, протичащи в определени географски райони.
messi
0 0
Принципи на управление на Структурните фондове на ЕС и управлението им в България 100 стр.

Принципи на управление на Структурните фондове на ЕС и управлението им в България

Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и икономическо сближаване в Съюза. Регионалната политика на ЕС се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните-членки към бюджета на Общността се н
messi
0 1
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ОЧАКВАНИ ПЕРСПЕКТИВИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС 87 стр.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ОЧАКВАНИ ПЕРСПЕКТИВИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС

На 15 юни 2004г. България приключи последните преговори с Европейския съюз, което и предостави възможността да подпише договора за присъединяване през пролетта на 2005г. и да стане пълноправен член на съюза в началото на 2007г.
messi
0 0
Национална конкурентноспособност на страните от ЕС ефекти от Лисабонската стратегия 109 стр.

Национална конкурентноспособност на страните от ЕС –ефекти от Лисабонската стратегия

През март 2000г. европейските лидери поставиха пред ЕС целта до 2010 г. да се превърне в “най-динамичната и конкурентноспособна икономика в света, основана на знанието, способна да поддържа устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места, п
messi
0 0
Eвропейска икономическа интеграция 82 стр.

Eвропейска икономическа интеграция

Необходимостта от представяне на методологическата рамка на Стратегическите аспекти на регионалното развитие се диктува както от изискването да се очертае съдържанието на резултата, до който трябва да се стигне в хода на работата по нейната разработка
messi
0 0