Материали 1-10 от 70

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 12 стр.

„ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Парична функция, която е вменена като задължение в Разписаните в Договорите на Европейския съюз, е една от най-важните с цел управление на единната валута на Съюза.
messi
0 0
Предоставяне на услуги от данъчно задължено лице коетоне е установено на територията на страната в съответствие сприложемото законодателство в България 11 стр.

„Предоставяне на услуги от данъчно задължено лице, коетоне е установено на територията на страната в съответствие сприложемото законодателство в България“

Хармонизация на данъчното право. В представения казус сме изправени пред предизвикателството да анализарамехармонизирането на данъчното ни законодателство с изискванията и наложените критериитена Европейския съюз (ЕС).
0 0
Единен европейски пазар след договора от Маастрихт 36 стр.

Единен европейски пазар след договора от Маастрихт

Пазарът, който предлага ЕС може да се разглежда като едно много важно постижение за интеграционния процес в Европа. Единният европейски пазар (ЕЕП) е регулиран и организиран пазар, който дава предимства на страните-членки на Европейския съюз...
aronn
0 0
Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове 11 стр.

Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната -предимства и рискове

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави, като притежава специфична организационна структура, състав и принципи на функциониране и методи за взимане на решение...
messi
0 1
Развитие на политиката на сближаване кохезионната политика на ЕС в периодите 1994-1999 2000-2006 и 2007-2013 18 стр.

Развитие на политиката на сближаване (кохезионната политика) на ЕС в периодите 1994-1999; 2000-2006 и 2007-2013

Да се направи сравнение между програмните периоди "Консолидация и удвояване на усилията" (1994-1999), "Да превърнем разширяването на ЕС в успех" (2000 -2006) и "Растеж и заетост" (2007 -2013)...
silviQ
0 0
Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България 12 стр.

Структурните фондове на Европейския съюз и регионалното развитие на България

В настоящия курсов проект ще се изведат основните средства и звена, чрез които се провежда регионалната политика в пределите на България. Заедно с тях ще се отбележат и основните предимства и недостатъци на страната, както и нейните възможности и...
rusev02
0 0
Предизвикателствата пред еврозоната в условията на европейската дългова криза 28 стр.

Предизвикателствата пред еврозоната в условията на европейската дългова криза

Представяне на еврозоната. Възникване и описание на европейската дългова криза. Варианти за излизане от кризата. Основни изводи и решения...
rusev02
0 0
Митнически съюз 16 стр.

Митнически съюз

Характеристика на Митническия съюз и изисквания за присъединяването на Република България към ЕС. Съвременни аспекти на митническа политика на ЕС. Контрол и методи за контрол, прилагани в Европейския данъчен и митнически съюз....
messi
0 0
Дълговата криза в ЕС причини последици преодоляване 12 стр.

Дълговата криза в ЕС – причини, последици, преодоляване

Огорчени и изтощени от разрушителните действия на две световни войни, управляващите на европейската сцена са твърдо решени с общи мирни усилия да поставят началото на едно обединение между доскоро воюващите нации...
cblock
0 0