Материали 1-10 от 2

Инструменти за анализ и управление на качеството 26 стр.

Инструменти за анализ и управление на качеството

За решаване на проблемите на качеството се използват много и различни инструменти - методи и средства, които могат да се обобщят с понятието “инженеринг по качеството” (Quality Engineering)...
gecata_maina
0 0
Одит на качеството 21 стр.

Одит на качеството

За да се подобри качеството на продукта, предлаган от предприятието, трябва ясно и конкретно да се определят потребностите, да се разработи стратегия за тяхното задоволяване и да се определят практическите дейности...
loli
5 0