Материали 1-10 от 1

Теми по автоматизираната обработка на икономическата информация АОИИ 28 стр.

Теми по автоматизираната обработка на икономическата информация (АОИИ)

Еволюция от индустриален към информационен модел на развитие: а) информация и информационен ресурс - превръщането на информацията в стратегически ресурс...
messi
0 0