Материали 1-10 от 1

Разработени теми за държавен изпит по Печатни комуникации 59 стр.

Разработени теми за държавен изпит по Печатни комуникации

Книгознанието – комплексна научна дисциплина. Еволюция на възгледите за неговия обем и обхват. Съвременни концепсии за книгознанието. Методи на изследване...
the_magicer
0 0