Материали 1-10 от 8

Теми по Телекомуникации 26 стр.

Теми по Телекомуникации

Телекумонникационна система е съвкупност от технически средства пренасящи информация на големи растояния. Най-простата телекомуникационна система е източник, преносна среда и получател...
silviQ
0 0
Развити теми по Комуникационни и Телекомуникационни системи KMr 52 стр.

Развити теми по Комуникационни и Телекомуникационни системи KMr

Определение за телекомуникационна мрежа. Информация, съобщение и комуникации. Части на мрежата. OSI модел. Интерфейси и протоколи - определение. Основни параметри на мрежите - управление, потоци, линии, услуги, време за доставка, достоверност...
cblock
0 0
Широколентови комуникационни системи с шумоподобни сигнали 95 стр.

Широколентови комуникационни системи с шумоподобни сигнали

Сигнали с разширен спектър (сложни, шумоподобни) сигнали (шпс) са тези, чиято база в (представляваща произведение от активната ширина на честотния спектър f и продължителността на сигнала t) е много по-голяма от единица...
dannyboy
0 0
Теми по Комуникационни системи - 3 част 42 стр.

Теми по Комуникационни системи - 3 част

Стремителното развитие на системите за радиовръзка, предизвикано от нарастващата потребност на обществото от мобилни услуги, както и разширяване на номенклатурата и повишаване на качеството на тези услуги, води до астрономичен ръст на потреблението...
the_magicer
0 0
Разработени теми по Сателитни системи и комуникации 572 стр.

Разработени теми по Сателитни системи и комуникации

Употребата на сателити в комуникационните системи е до голяма степен факт от всекидневния живот, за което свидетелстват многото домове, оборудвани с антени или “чинии”, използвани за приемане на сателитна телевизия...
the_magicer
0 0