Материали 1-10 от 3

Пространствена структура на градовете 8 стр.

Пространствена структура на градовете

Площадът се появява за пръв път в древногръцките градове, за да отговори на нуждата от обществени пространства. Той се е наричал агора и представлявал място, където гражданите се събирали.
ivan40
5 0
Териториално и селищно устройство - понятиен апарат 11 стр.

Териториално и селищно устройство - понятиен апарат

Адрес на недвижим имот -описанието на неговото местонахождение, което се състои задължително от името на областта, общината и населеното място или селищното образувание, и включва наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс...
nerven
5 0