Материали 1-10 от 91

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО 33 стр.

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО.

Селищното устройство и устройството на територията въобще съществуват, за да отговорят на въпроса къде точно намират своята връзка двете същности на човека (1) като висше мислещо същество и (2) като биологичен вид, който живее в някакъв тип обществена орг
messi
0 0
Нестационарно топлопренасяне Влажност 16 стр.

Нестационарно топлопренасяне. Влажност

Нестационарно топлопренасяне през ограждащите конструкции. Топлоусвояване ,Топлинна инерция, Топлоустойчивост на стени и помещения. Влажностно състояние и влагопренасяне през ограждащите конструкции – видове влага. Основни понятия и зависимости...
rusev02
0 0
Как биха се променили стадионите след 10-15 години 7 стр.

Как биха се променили стадионите след 10-15 години

Стадионите са комплексни спортни съоръжения, които имат за основа нормално спортно ядро, съдържащо всички видове лекоатлетически и други спортни съоръжения, трибуни за зрители както и необходимите спомагателни и обслужващи помещения....
cblock
0 0
Териториално и селищно устройство 33 стр.

Териториално и селищно устройство

Еволюцията на средата, която отличава човека, е съставна част от неговото биологично и социално развитие и стои в основата на неговото взаимодействие с природата. Това е едновременно границата и връзката между обществото и природата...
daniche90
0 0