Материали 1-10 от 11

Разработени теми по quotСтатистикаquot 22 стр.

Разработени теми по "Статистика"

Предмет на статистиката на предприятието е статистическо изследване на явленията и процесите в индустрията, които характеризират условията, протичането и резултатите от възпроизводствения процес в тази стопанска област, тяхното развитие, връзките и...
nerven
0 0
Разработени теми по quotСтатистикаquot за профилирани гимназии 33 стр.

Разработени теми по "Статистика" за профилирани гимназии

Ефективното управление на всички процеси налага изискването за точна, достоверна и бърза информация. Формите, под които се проявяват процесите и явленията, най-общо са обединени в две групи: единични и масови явления...
ndoe
0 0
Състояние и проблеми на безработицата в България 7 стр.

Състояние и проблеми на безработицата в България

Основната цел на наблюдението на РС е да осигури информация за най - важните характеристики на заетостта и безработицата в България. През 1999г. броя на безработните нараства спрямо предходната година и безработицата обхваща ...
dannyboy
8 1
Статистически методи в одита 52 стр.

Статистически методи в одита

Теорията и практиката на статистическите изводи и заключения обхваща два основни раздела: статистическо оценяване и статистическа проверка на хипотези. Тя е свързана с излъчването на случайни извадки...
nezabravima
5 1
Статистика 17 стр.

Статистика

Произхожда от латинската дума статус и означава състояние – положение. От начало е служила за характеризиране състоянието на държавата (територия, брой население, държавно устройство, религия, армия и др.)...
messi
3 0