Материали 1-10 от 1

Руднични пожари 21 стр.

Руднични пожари

Рудничен пожар е всяко неконтролирано (произволно) горене в минните изработки, в иззетите пространства или на повърхността близо до входа на рудника, когато пожарните газове могат да се включат в състава на рудничния поток...
gecata_maina
0 0