Материали 1-10 от 1

ТВ комуникация - елементи 4 стр.

ТВ комуникация - елементи

Първото нещо, за да съществува телевизията, по думите на Лилия Райчева, е перманентен източник на електрически ток. Без постаянно подаване на постаянно насочените електрони, развитието на телевизията не би било такова, каквото го познаваме днес...
cblock
2 0