Материали 1-10 от 4

Транспортно предприятие 7 стр.

Транспортно предприятие

Транспортът е стопански отрасъл, който осъществява транспортни връзки между производителите и потребителите. Предмет на неговата дейност са товарните и пътническите превози па определено разстояние...
emoto_92
9 0