Материали 1-10 от 3

Основи на одита 73 стр.

Основи на одита

През последните години в речника на редица теоретици и практици масово навлезе понятието "одит" и неговото производно "одитинг". То се съдържа и в наименованията на различни международни институции – международнат
ndoe
0 0