Материали 1-10 от 13

Наказателен процес лекции Доказателствено право Раздел Втори от Конспекта за изпит по НПП 38 стр.

Наказателен процес – лекции. Доказателствено право. Раздел Втори от Конспекта за изпит по НПП

Същност на доказването по наказателни дела. Доказването е сърцевината на наказателния процес. Доказването представлява дейност на определени държавни органи, в която участват и граждани, посредством която дейност се възстановява картината на миналото...
daniche90
0 0
Разработеми теми за държавен по Наказателно процесуално право 90 стр.

Разработеми теми за държавен по Наказателно процесуално право

Наказателно процесуалното право може да се разглежда в няколко аспекта. на първо място, като обективно право – система от правни норми, които регулират определена група обществени отношения свързани с разглеждане и решаване на наказателни дела...
ndoe
0 0
Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела Функции в НП Наказателнопроцесуална форма 54 стр.

Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции в НП. Наказателнопроцесуална форма.

Чрез извършване на НП се осъществява възникналата наказателно-правна отговорност, материалното наказателно-правно отношение за извършено престъпление....
dannyboy
10 1
Наказателно право и наказателнопроцесуално право 192 стр.

Наказателно право и наказателнопроцесуално право

Наказателна отговорност и възраст. Наказателна отговорност е съвкупността от правоотношения между държавата и престъпника, породени от извършеното престъпление, чието...
ivan40
10 3