Материали 1-10 от 700

Счетоводството като теория и практика 110 стр.

Счетоводството като теория и практика

Методологически основи, сфера на приложение, нормативна регламентация. Организация на текущото и периодичното отчитане. Годишен финансов отчет на предприятието - качествени характеристики, изисквания, елементи, информационни връзки, ред за изготвяне...
ndoe
0 0