Материали 1-10 от 39

Развити теми по Маркетингов мениджмънт 51 стр.

Развити теми по Маркетингов мениджмънт

Същност, функции и задачи на маркетинговия мениджмънт. Понятието маркетинг се възприема като "опазаряване" в смисъла на оценка действията и решенията на една стопанска единица от гледна точка на възможностите за тяхната пазарна реализаци
aronn
0 0
Развити теми по Лидерство Формиране на екипи 96 стр.

Развити теми по Лидерство. Формиране на екипи

Проблемът за същността на лидерството и за подходите в изучаването му е вълнувало човечеството от зората на неговото възникване. Винаги, когато се съберат повече от двама човека възниква въпроса за лидерството...
the_magicer
0 0
Eтични правила в управлението Карнеги Дракър 6 стр. очаква одобрение

Eтични правила в управлението Карнеги, Дракър

Питър Дракър вярва, че задачата на управлението е да направи хората производителни. А за да се постигне това, обществото трябва да притежава управленска компетентност.
messi
1 0
Обучение и развитие на персонала 16 стр.

Обучение и развитие на персонала

Интересът на организациите към обучението и развитието на човешките ресурси има своите дълбоки причини в някои особености на съвременната икономика: увеличаваща се конкуренция между организациите; непрекъснати промени...
gecata_maina
0 0