Материали 1-10 от 11

Пазарен риск в банковия сектор 16 стр.

Пазарен риск в банковия сектор

Пазарният риск е един от най- комплексните рискове в банковото дело. Най- общо той може да се определи като риска от неблагоприятно въздействие върху банката, нейното финансово състояние, осъществяваните от нея операции и и финансови резултати, от неблаго
0 0
Организация на националната платежна система в България 9 стр.

Организация на националната платежна система в България

Платежната система обхваща реда и организацията на всички плащания в държавата. Тя непрекъснато се развива и усъвършенства, особено понастоящем. . Внедряват се най-модерни техники и технологии, в резултат на което плащанията от сметка....
messi
16 0
Банкова система Бисера 6 стр.

Банкова система "Бисера"

Българската платежна система, наречена Банкова интегрирана система за електронни разплащания БИСЕРА, е създадена през 1992 г. по проект на БНБ. Нейното проектиране, програмиране, внедряване, поддръжка е възложена на Банксервиз АД....
messi
6 0
Поява развитие и същност на банките и банкерството 80 стр.

Поява, развитие и същност на банките и банкерството

Много от тези банки преустановяват плащанията и са обявени във фалит или в мълчалива ликвидация. Посочете ролята и значението на чуждия банков капитал в годините след Освобождението...
ivan40
14 1
Кредитни карти 23 стр.

Кредитни карти

В условията на глобализация на пазарите и с напредването на технологиите един от основните и неизменни банкови пордукти е кредитната карта. Банковите карти са модерен платежен инструмент, който опосредства разплащанията...
ivan40
22 1