Материали 1-10 от 15

Депозитна мултипликация 5 стр.

Депозитна мултипликация

Измененията в паричната маса се отразяват върху много икономически параметри (лихвени проценти, темпа на изменение на ценовото равнище, валутните курсове), върху институциите на финансовите пазари (борсите) и върху домакинствата и фирмите...
daniche90
0 0
Сравнение между банков заем и лизинг 9 стр.

Сравнение между банков заем и лизинг

Критерии за сравнение, предимства и недостатъци на двата източника на финансиране, основни характеристики на банковия заем и на лизинга, изчисляване на ефективната цена на кредита и лизинга за получателя на средства...
silviQ
0 0
Ликвидност Оценка Групиране на активите 44 стр.

Ликвидност. Оценка. Групиране на активите.

Анализът на финансовото състояние на всяка компания е свързан освен с всичко друго и с изчисляването на определени финансови показатели. едни от най-важните коефициенти са тези за ликвидност...
aronn
0 0
Tърговски кредити 15 стр.

Tърговски кредити

Част от финансовата политиката на всяко предприятие е изборът на финансиране на краткотрайните активи. Краткосрочните потребности на предприятията от капитал се извършва най-често посредством краткосрочни източници...
aronn
0 0