Материали 1-10 от 168

Пазарен риск в банковия сектор 16 стр.

Пазарен риск в банковия сектор

Пазарният риск е един от най- комплексните рискове в банковото дело. Най- общо той може да се определи като риска от неблагоприятно въздействие върху банката, нейното финансово състояние, осъществяваните от нея операции и и финансови резултати, от неблаго
0 0
Анализ на рентабилността на търговска банка по примера на ПИБ 13 стр.

Анализ на рентабилността на търговска банка по примера на ПИБ

Търговските банки спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, те активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот и са в центъра на стопанския живот на всяка страна...
nerven
0 1
Ликвидност Оценка Групиране на активите Класификация на пасивите Политика и отчетност на ликвидността Управление на ликвидния риск 23 стр.

Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на пасивите. Политика и отчетност на ликвидността. Управление на ликвидния риск

Банковата система заема особено място в стопанската структура на всяка страна. банките мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществява...
daniche90
0 3
Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти 9 стр.

Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти

Банковите карти са се по-бързо развиващо се средство, което позволява по-лесния пренос на пари и извършване на различни плащания. Благодарение на тях се осигурява една по-голяма сигурност, рентабилност и ликвидност на личните и корпоративни активи...
ndoe
0 0
Банки и системи за разплащания 14 стр.

Банки и системи за разплащания

Банковите институции се налагат все повече в ежедневието на съвременния човек. Всевъзможните банкови операции, обаче, отнемат значително време, включително времето, необходимо за отиване до офис на банката...
rusev02
0 0
Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти 11 стр.

Предимства и недостатъци на разплащанията с дебитни и кредитни карти

Масовото използване на банкови карти е възможно заради масовизацията и внедряването на нови технологии във всички сфери на живота, включително и банковата система...
gecata_maina
0 0
Банков контрол над кредитния риск и насоки за неговото усъвършенстване 111 стр.

Банков контрол над кредитния риск и насоки за неговото усъвършенстване

характеризира значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи. Описани са основните механизми на, които банките могат да разчитат за подобряването на своята ликвидност и на риска, за да поддържат адекватна платежоспособност...
the_magicer
0 0