Материали 71-80 от 256

Банковият пазар в България след приемането й в Европейския съюз 100 стр.

Банковият пазар в България след приемането й в Европейския съюз

Целта на темата е да разкрие основните тенденции в развитието на иноваците в България, както и изискванията относно банковият сектор следствие приемането й в ЕС, както по хронологичен път от развитието на демократична пазарна система от 1989 година...
daniche90
0 0
Банково кредитиране на физическите лица потребителско кредитиране 16 стр.

Банково кредитиране на физическите лица – потребителско кредитиране

Банките в новата си роля и функции целят и икономическо взаимодействие на България със страните с развита пазарна политика, за да има адекватност между нашата банкова система и банковата система на тези страни, като следва да се формира такава...
ivan40
0 0
Комуникационна политика на търговска банка 16 стр.

Комуникационна политика на търговска банка

Законът за банките определя банката като "акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
dannyboy
0 0
Промени във функциите на БНБ в условията на валутен борд 12 стр.

Промени във функциите на БНБ в условията на валутен борд

След поканата към България за започване на преговори за членство в Европейския съюз, възникват много въпроси относно особеностите на българската парична система и как тези особености биха повлияли на присъединителния процес...
ivan40
0 0
Парична политика на Централната банка 13 стр.

Парична политика на Централната банка.

Основна задача на класическата централна банка, функционираща в условията на паричен (неконвертируем) книжен стандарт, е поддържането на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица, ровежда паричната политика на страната...
cblock
0 0