Материали 91-100 от 256

Банково производство и продуктова политика на търговските банки 114 стр.

Банково производство и продуктова политика на търговските банки

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот...
rusev02
0 0
Ликвидност Оценка Групиране на активите 44 стр.

Ликвидност. Оценка. Групиране на активите.

Анализът на финансовото състояние на всяка компания е свързан освен с всичко друго и с изчисляването на определени финансови показатели. едни от най-важните коефициенти са тези за ликвидност...
aronn
0 0
Tърговски кредити 15 стр.

Tърговски кредити

Част от финансовата политиката на всяко предприятие е изборът на финансиране на краткотрайните активи. Краткосрочните потребности на предприятията от капитал се извършва най-често посредством краткосрочни източници...
aronn
0 0
Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на банка 75 стр.

Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на банка

Целта пряко приозтича от актуалността на темата една търговска банка да бъде по-конкурентноспособна на банковия пазар, както и да изгражда ефективна маркетингова политика с оглед най-пълно и точно синхронизиране с основните иновационни тенденции...
lubega
0 0
Структура и основни функции на БНБ в условията на валутен борд 87 стр.

Структура и основни функции на БНБ в условията на валутен борд

Целта на дипломната работа е да покаже основните функции на БНБ в условията на валутен борд. Конкретно целта се свързва с анализ на промените в структурата на БНБ преди и след въвеждането на Паричния съвет....
lubega
0 0
Развитие на депозитните продукти по време на криза в България 84 стр.

Развитие на депозитните продукти по време на криза в България

Предмета на дипломната работа са депозитните продукти и какво е тяхното развитие в периода на криза в нашата страна. Какви видове депозити предлагат банките и как се разработва целевия пазар на привлечения капитал...
rusev02
0 0