Материали 61-70 от 256

Анализ на продуктовата политика на търговска банка 29 стр.

Анализ на продуктовата политика на търговска банка

Банките са такъв вид финансови предприятия, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си да повишат нормата на печалбата и да осигурят ликвидността си...
dannyboy
0 0
Ролята на европейската и българската централни банки по отношение на дълговата криза 86 стр.

Ролята на европейската и българската централни банки по отношение на дълговата криза

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз...
the_magicer
0 0
Анализ на продуктовата политика на търговска банка 91 стр.

Анализ на продуктовата политика на търговска банка

Банките са такъв вид финансови предприятия, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си да повишат нормата на печалбата и да осигурят ликвидността си...
nerven
0 0
Повишаване на конкурентоспособността на търговска банка чрез внедряване на иновативни банкови продукти 49 стр.

Повишаване на конкурентоспособността на търговска банка чрез внедряване на иновативни банкови продукти

Банките са такъв вид финансови предприятия, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си да повишат нормата на печалбата и да осигурят ликвидността си...
silviQ
0 0
Банков контрол над кредитния риск и насоки за неговото усъвършенстване 111 стр.

Банков контрол над кредитния риск и насоки за неговото усъвършенстване

характеризира значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи. Описани са основните механизми на, които банките могат да разчитат за подобряването на своята ликвидност и на риска, за да поддържат адекватна платежоспособност...
the_magicer
0 0