Материали 51-60 от 256

Как банките печелят пари 17 стр.

Как банките печелят пари?

Мястото и ролята на търговските банки в икономическия живот на страната, а така също и същността на посредническите банкови операции, се предопределят от функциите на банките във финансовата система на страната, а така също и в световен мащаб...
gecata_maina
0 0
Развити теми по Банки и банково дело 23 стр.

Развити теми по Банки и банково дело

Актуални проблеми на банковото дело в етапа на трансформации на пазарни икономически системи. Транс-промяна на формата на системата. Икономическата система е такъв начин на организация на обществото,в който всеки пазарен субект трябва да си отговори на...
gecata_maina
0 0
Банкова система и банкова политика на България 13 стр.

Банкова система и банкова политика на България

При свободната банкова система функционират голям брой емисионни банки и винаги съществува потенциална опасност от обявяване в неплатежоспособност па някоя от тях. Банкнотите на една фалирала банка не остава в ръцете па тези лица, които са получили...
gecata_maina
0 0
Търговските банки 12 стр.

Търговските банки

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури. Банките мобилизират и превръщат във активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката...
dannyboy
0 0
Банков контрол и банков надзор 18 стр.

Банков контрол и банков надзор

Търговските банки са основно звено на банковата система, с основен предмет на дейност финансово посредничество и бизнес с пари. Те мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката...
ndoe
0 0
Анализ на дейността на банките 21 стр.

Анализ на дейността на банките

Законът за банките определя банката като "акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск"...
daniche90
0 0