Материали 31-40 от 256

Въвеждане на нова услуга от ТБ quotПърва Инвестиционна Банкаquot АД 10 стр.

Въвеждане на нова услуга от ТБ "Първа Инвестиционна Банка" АД

Първа инвестиционна банка се стреми да бъде една от най-добрите банки в България, бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си...
aronn
0 0
Паричните средства на търговската банка като елемент от управлението на активите на банката 11 стр.

Паричните средства на търговската банка като елемент от управлението на активите на банката

Същност, структура и функции. Анализ и отчитане на паричните средства на банката. Значение на управлението на паричните средства за поддържане ликвидността на БАН...
ndoe
0 0
Ролята на вътрешния банков контрол в условията на финансова криза 98 стр.

Ролята на вътрешния банков контрол в условията на финансова криза

От една страна банковия контрол е организиран като потребност за стабилността на цялата банкова система, независима дали банките са собственост на държавата или на акционери – физически лица. Типичен представител на този вид контрол е банковият надз
nerven
0 0
Значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи 61 стр.

Значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи

Последните няколко преходни години от икономическото развитие на българската държава потвърждават важността на състоянието на финансовата система и връзката му с икономическите спадове и растеж...
silviQ
0 0
Технология на маркетинговото управление на банките 108 стр.

Технология на маркетинговото управление на банките

Следвоенният период носи белезите на глобалните социални трансформации, които засягат и чувствително преобразяват икономическата сфера. Важен техен компонент е преходът, ориентацията на стопанските субекти към непосредствените пазарни потребности...
ndoe
0 0
Роля място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма 80 стр.

Роля, място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма

Икономическата конюнктура в България постепенно се подобри след последните години на преход, съпътствани с икономически кризи, включително и във финансовата сфера, банкови фалити и пр., и дори икономиката ни бе определена като “пазарна”...
nerven
0 0
Добрите практики в електронното банкиране в България 110 стр.

Добрите практики в електронното банкиране в България

През последните десетилетия вековната финансова наука претърпява революционно развитие. Нараства нейната практико-приложна значимост, израз на която е провеждането на финансовото управление както на макроравнище, така и на равнище отделни бизнес...
aronn
0 0
Казус по Банков мениджмънт 11 стр.

Казус по Банков мениджмънт

Основните видове организационна култура: Властова култура. Този вид се формира на база личния авторитет и амбиция на лицето или лицата в организацията. В банковата система този вид култура почти не съществува, освен на нивото на отделите...
ivan40
0 0