Материали 1-10 от 7

Мобилните технологии 59 стр.

Мобилните технологии

Технологиите за клетъчните мобилни телефони продължават да се развиват с все по-бързи темпове, а нашата страна в последните години се старае да не изостава от световните тенденции и дори в отделни моменти се появяват софтуерни разработки...
cblock
0 0
Мобилни мрежи от трето поколение UMTS технологии 86 стр.

Мобилни мрежи от трето поколение – UMTS технологии

Изключителния бум на информационни технологии предизвиква революция в телекомуникационните технологии, както по отношение на потребностите от нови услуги и приложения, така и по отношение на използваните технологични решения...
cblock
0 0
Създаване и изследване на симулационен модел на цялостна телекомуникационна мрежа с комутация на канали 72 стр.

Създаване и изследване на симулационен модел на цялостна телекомуникационна мрежа с комутация на канали

Oбразователните и изследователските цели на дипломната работа са: да се задълбочат познанията, свързани с приложения на теорията на системи за масово обслужване (TMO) в областта на телекомуникациите...
messi
3 0