Материали 1-10 от 177

Основни средства за изразяване в пейзажа 11 стр. очаква одобрение

Основни средства за изразяване в пейзажа

Изразните средства в пейзажната картина са важен момент в настоящето изследване. Ефективността на обучението при живописния пейзаж до голяма степен зависи от правилно избраната, научно обоснована и методически вярно изградена система от педагогически сред
messi
0 0
Изграждане на пространството в пейзажа чрез цветовете като изразно средство от ученици в пети-шести клас 9 стр. очаква одобрение

Изграждане на пространството в пейзажа чрез цветовете като изразно средство от ученици в пети-шести клас

Определение на понятието пейзаж (справка от различни източници, речници по изкуствата, автори), цитати, формулиране.
messi
0 0
Историческо зараждане и развитие на пейзажа в изобразителното изкуство 34 стр. очаква одобрение

Историческо зараждане и развитие на пейзажа в изобразителното изкуство

Изкуството е продукт на човешката дейност и на общественото развитие. Изкуството е философска категория и е обект за изучаване от естетиката – науката за същността и възприемането на красивото
messi
0 0