Материали 61-70 от 58862

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ И ТЕРМОПОМПИ 0 стр. очаква одобрение

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ И ТЕРМОПОМПИ

Енергията - двигател на цивилизацията...............2 - Световен потенциал на Геотермална енергия..........................................5 - Геотермален потенциал в България............................................................5 - Оптимистична
Fikos
0 0