Материали 61-70 от 61327

Обезпечаване надеждността на дизеловите локомотиви 87 стр.

Обезпечаване надеждността на дизеловите локомотиви

В резултат на икономическото, научнотехническото и социално развитие на нашата страна от 1963 г. за нуждите на железопътния транспорт започват да се доставят дизелови и електрически локомотиви.
messi
0 0
Представяне на фирма за готови храни и салати 34 стр.

Представяне на фирма за готови храни и салати

Фирма Кенар е създадена през 1990 г. Днес, фирмата е утвърдена търговска марка на производител, предлагащ голямо разнообразие от салати, кулинарни изделия, готови храни , полуфабрикати и сандвичи.
messi
0 0
Права задължения и равни възможности на работници и служители Дискриминация на труда и в професиите 15 стр.

Права, задължения и равни възможности на работници и служители. Дискриминация на труда и в професиите

При сключването на трудов договор между работник и работодател, работникът се задължава срещу цената на своята работна сила да изпълнява длъжността, за която е бил нает, както и да спазва установената трудова дисциплина в организацията.
messi
0 0
Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея 15 стр.

Обща социална политика на ЕС и приобщаването на България към нея

С регламентираните в ДЕО (Договор за създаване на Европейската Общност) права за свободно движение на хора, стоки и капитали в рамките на Общността се слага и началото на едно ново сътрудничество в социалната сфера.
messi
0 0
Юридически лица 19 стр.

Юридически лица

Понятието за юридическо лице се появява стотици години след фактическото възникване на самото явление “юридическо лице”. В Древен Рим юридическите лица са широко разпространени както в публичната, така и в частната сфера, макар да ги наричат с различни н
messi
0 0