Материали 1-10 от 435

Случаят със Софарма и допинг-скандалът с българските щангисти 10 стр.

Случаят със "Софарма" и допинг-скандалът с българските щангисти

Връзките с обществеността са сравнително нова професия и практика за нашата страна. Теоретиците в тази област също са много малко. През последните десетина години беше въведено обучение по тази специалност в няколко университета.
messi
0 0
Връзки с обществеността на неправителствените организации 67 стр.

Връзки с обществеността на неправителствените организации

Теорията предлага стотици определения за понятието “връзки с обществеността”. Една от първите научни дефиниции, формулирани от Рекс Харлоу през 1976г. въз основа на 472 известни определения гласи:
messi
0 0
Връзки с обществеността във фирмата 67 стр.

Връзки с обществеността във фирмата

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност.
messi
0 0
Корпоративен имидж структура критерии характеристики 12 стр.

Корпоративен имидж структура, критерии, характеристики

Чрез публичната комуникация – наука и изкуство за хуманна и оптимална организация на човешката дейност и чрез непрекъснатото ефективно общуване между институциите и обществеността, различните организации се запознават с човешките потребности и интереси и
messi
0 0
ПР на информационното общество в държавната администрация 94 стр.

ПР на информационното общество в държавната администрация

Един от основните приоритети в политиката на правителството на Република България в предприсъединителния период е изграждането на административен капацитет, способен да осъществи демократичните реформи в страната ни, като изпълни стоящите пред държавата ц
messi
0 0
Търговска реклама - същност и функции видове реклама 12 стр.

Търговска реклама - същност и функции, видове реклама.

Рекламата заема основно място в комуникационната политика. За нея има най много определения. Това я определя като многостепенна и многопосочна. Рекламата притежава множество формулировки
messi
0 0
ПР ПРОГРАМА НА ФИРМА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА име на продукт или услуга 20 стр.

ПР ПРОГРАМА НА ФИРМА:……….. ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ………(име на продукт или услуга)

Global-market в мениджърски план е нова организационна структура, която се развива в търговската област, като предлага голямо разнообразие от стоки и услуги.
messi
0 0
ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМИДЖА 47 стр.

ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМИДЖА

Съвременните производствено-икономически процеси стават все по-сложни и динамични. Това се определя от научно-техническия прогрес, проблемите на енергийно-суровинните ресурси, продоволствието и екологията.
messi
0 0