Материали 1-6 от 6

Анализ на стационарен постоянен режим в линейна електрическа верига 15 стр.

Анализ на стационарен постоянен режим в линейна електрическа верига

От метода за контурните токове по 2-ри закон на Кирхов получаваме k=m-n+1 уравнения => k=4 независими контура... Избираме положителна посока на обхождане на контура по посока на часовниковата стрелка...
admin
21 1 0