Материали 1-10 от 10

ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ 363 стр.

ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

Средновековният свят преминал първия, ранен етап от своята история и навлязъл в нов, по-висш стадий на развитие. Феодалният обществен строй се оформил окончателно. Аграрната система господствала.
messi
0 0 0
ФРАНКСКАТА ИМПЕРИЯ СЛЕД КАРЛ ВЕЛИКИ 11 стр. очаква одобрение

ФРАНКСКАТА ИМПЕРИЯ СЛЕД КАРЛ ВЕЛИКИ

Смъртта на Карл Велики поставила край не само на един динамичен и целеустремен живот на голям държавник и бележит пълководец, тя отбелязала началото на разпадането на обширната държава.
messi
0 0 0
Aerarium и fiscus в Древния Рим 14 стр. очаква одобрение

Aerarium и fiscus в Древния Рим*

В съвременната правна, икономическа и политическа лексика все по- често се употребява терминът „фиск” и производните от него определения и изрази- фискален резерв, фискална политика и пр.
messi
0 0 0
Стогодишна война 5 стр.

Стогодишна война

Всеки народ на земята е воювал, но никой не е водил такава непрекъсната редица кървави войни във всички части на земното кълбо, както английският народ. От съдбоносното сражение при Хейстингс на 14 октомври 1066 год., когато норманите, под предводителство
Ronironi
0 0 0
Средновековна обща история 1 стр.

Средновековна обща история

През 486г. (5 век) в резултат от франкското завоюване в северна Галия възникнала Франкската държава, начело на която стои вождът на салическите франки Хлодвиг (481-511г.) от рода на Морвей (оттук и династията на Меровингите)...
rusev02
0 1 0
Формиране на средновековното селячество в Западна Европа Категории зависимо население 21 стр.

Формиране на средновековното селячество в Западна Европа. Категории зависимо население

Аграрно развитие и урбанизация на средновековна Европа. Формиране на средновековното селячество в Западна Европа. Категории зависимо население...
dannyboy
0 0 0
Градовете в Средновековна Европа - поява защитни съоръжения вътрешна организация и архитектура 13 стр.

Градовете в Средновековна Европа - поява, защитни съоръжения, вътрешна организация и архитектура

В резултат на нарастване на производителните сили към X - XI в. в Европа се появяват всички необходими условия за отделянето на занаятите от селското стопанство...
the_magicer
0 0 0
Особености на народните прояви свързани с телесната култура през Средновековието 9 стр.

Особености на народните прояви, свързани с телесната култура през Средновековието

Последните исторически данни сочат, че най-старата родина на нашите прадеди – прабългарите, се е намирала в сърцето на Азия, а именно в земите около планинската верига Тиан шан...
rusev02
0 0 0
quotИстория на патрическата философияquot и quotСхоластикатаquot 17 стр.

"История на патрическата философия" и "Схоластиката"

Когато говорим за Средновековието, у нас изниква представата, създадена от училище – мрачна епоха, в която е спрял всякакъв напредък; време на суеверия и господство на Светата инквизиция; време, в което всеки по-различен възглед е обявяван за еретич
daniche90
0 0 0